Οι τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού, παρακολούθησαν το προγραμμα «Το μυστήριο των αριθμών”.