Τα παιδιά παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Το παιχνιδι με τις αισθήσεις”!